Loading...

Aviso legal


INTRODUCCIÓN

Neste texto legal o usuario da web poderá encontrar a información que lle permitirá identificar á responsable, así como a información relativa á páxina web e ás actividades desenroladas pola responsable.


IDENTIFICACIÓN DO RESPONSABLE DA PÁXINA WEB

De acordo có indicado na Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), poñemos a seguinte información a disposición do usuario da web:


DATOS PERSOAIS QUE RECOLLE A WEB

Respecto á información sobre a política de protección de datos aplicada pola responsable da web pódese ler o indicado na Política de Privacidade.


COMPROMISOS E OBRIGACIÓNS DOS USUARIOS

O usuario da web queda informado, e acepta, que o simple acceso á presente páxina web non supón o inicio duhna relación de prestación de servizos con BELÉN LÓPEZ LÓPEZ. O usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sin vulnerar a lexislación vixente aplicable, a boa fé e a orde púbrica.

Queda prohibido o uso da web con fins ilícitos ou lesivos, o que de calquera forma puideran causar perxuicio ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos da web prohíbese concretamente:

Na utilización da web www.neurostep.es, o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conducta que puidera danar a imaxe, os intereses e os dereitos de BELÉN LÓPEZ LÓPEZ ou de terceiros ou que puidera danar, inutilizar ou sobrecargar o portal www.neurostep.es ou que impidera, de calquera xeito, a normal utilización da web.

O usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son completamente fiables e que www.neurostep.es non pode garantir a inexistencia de malware ou outros elementos na rede que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e arquivos contidos nos mesmos, aínda que a responsable dispuxo dos medios precisos e as medidas de seguridade oportunas para evitar a presencia destes elementos prexudiciais.


MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os datos persoais que puideran ser comunicados polo usuario a BELÉN LÓPEZ LÓPEZ poderían ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, de quen a titularidade corresponde en exclusiva a BELÉN LÓPEZ LÓPEZ, que asumiu tódalas medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas e de acordo có indicado na normativa vixente aplicable en materia de protección de datos.

A comunicación entre os usuarios e www.neurostep.es utiliza unha canle segura, e os datos transmitidos son cifrados grazas a protocolos https. Garantízanse por tanto as mellores condicións de seguridade para que a confidencialidade dos usuarios esté garantida en todo momento.


PLATAFORMA PARA A RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

A responsable pon a disposición dos usuarios a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e que se atopa dispoñible na seguinte ligazón: https://ec.europa.eu/consumers/odr/


EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

BELÉN LÓPEZ LÓPEZ non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuicios de calquera natureza que puideran vir causados por:


LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

As relacións entre BELÉN LÓPEZ LÓPEZ e os usuarios dos seus servizos telemáticos presentes nesta web atópanse suxeitos con carácter xeral á lexislación e xurisdición españolas e ós tribunais da provincia de A Coruña.

Para calquera dúbida sobre as presentes condicións legais os usuarios poden contactar no correo-e info@neurostep.es


Aviso Legal actualizado con data de 31 de Xullo de 2023